• Deutsch
  • Polish
  • English

Treść projektu/tło

Pomorze Przednie oraz region Północnej Brandenburgii leżą na skrajnym północnym wschodzie Republiki Federalnej Niemiec i graniczą z Polską. Gęstość zaludnienia tego rzadko zaludnionego obszaru, wynosząca zaledwie 70 osób na kilometr kwadratowy, leży na dolnej granicy możliwego (dla porównania: rzadko zaludniona Górna Frankonia w starych landach liczy 152 mieszkańców na kilometr kwadratowy). Przez odpływ młodych ludzi po 1989 roku przemiany demograficzne szczególnie dały się tutaj odczuć w silnym spadku współczynnika urodzeń i braku napływu.

Opieka medyczna musi więc podążać zupełnie nowymi drogami. Podczas gdy istnieje całkiem dobra opieka podstawowa (ogólna służba zdrowia) szczególnie w miastach regionu, wysokowyspecjalizowane dyscypliny o niskiej liczbie lekarzy (radiolodzy, patolodzy) oraz przedmioty wymagające wysokich inwestycji w sprzęt (radiologia) nie znajdują wystarczająco dużego obszaru wpływu, by móc oferować świadczenia poza stałymi godzinami pracy. Małe szpitale są w stanie zapewnić w tygodniu badania radiologiczne w trybie dziennym, jednak do prowadzenia badań w weekend czy w nocy, by móc je sfinansować brak jest tam wystarczającej liczby pacjentów. Podobnie jest z dyscyplinami jak  okulistyka, otorynolaryngologia i inne.

Unia Europejska od 2001 roku wspiera w międzyczasie w 4-tym okresie programowania stworzenie sieci telemedycznej w euroregionie POMERANIA, do którego należą regiony z sąsiadującą Polską. Celem jest z jednej strony stworzenie sieci między małymi szpitalam na wsiach a większymi szpitalami w miastach jak Greifswald, Neubrandenburg i Eberswalde, z drugiej zaś wspieranie lepszego wykorzystania zasobów lekarzy i sprzętu poprzez transgraniczną współpracę z Polską.

Video: Telemedycyna w Euroregionie Pomerania (Youtube)